درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
5552 Viewed

نقطه سر خط

  1. معرفی:
  2. نشریه نقطه سر خط، یک نشریه صنفی دانشجویی است که توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف منتشر شده است. نشریه شماره 24 در سال 1390 به مدیر مسئولی آقای سید حسین غفوری و سر دبیری حمیدرضا صابر انتشار یافته است. دراین نشریه مطالبی پیرامون دانشگاه، مصاحبه با دکتر روستا آزاد، و خانم دکتر ایرجی زاد، شرکت های هرمی، ادبیات وهنر و... مطالبی ارائه شده است.
    در گذشته مطالب این نشریه با آدرس http://sharif.ac.ir/noghte در دسترس علاقه مندان قرار داشت
  3. مکان نشر: دانشگاه صنعتی شریف
  4. کلمات کلیدی:
  5. نشریه ؛ نشریه دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف
  6. نشریه دانشجویی