درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
2343 Viewed

الگوریتم

  1. معرفی:
  2. الگوریتم، نشریه دانشجویان دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر که در دهه 1350 منتشر می‌شد. هیأت تحریریه آن بطور سالانه و از میان دانشجویان علاقه مند به همکاری در این مجله انتخاب می شدند، که تعداد آنها 9 نفر بود که حداقل 5 نفر باید از میان دانشجویان دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر و 3 نفر نز از کسانی بودند که طی سال تحصیلی فارغ التحصیل نمی شدند. این سه نفر هیأت سرپرستی مجله را تشکیل می داند و هیأت تحریریه را راهنمایی می کردند.
    عواید حاصل از فروش و یا کمک افراد خیر علاقه مند به توسعه نشریات علمی، پس از کسر مخارج آن، به عنوان پاداش، به نسبت فعالیت، هر سال بین سه نفر از اعضای فعال هیأت تحریریه و دو نفر از کسانی که مقالات آنها از لحاظ کیفی و کمی بهتر شناخته می شد، تقسیم می شد. انتخاب این افراد برعهده هیأت تحریریه و منوط به تصویب سرپرست مجله بوده است
  3. مکان نشر: دانشگاه شریف
  4. کلمات کلیدی: