درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
6239 Viewed
 1. شرح مسئولیت:تالیف محمدسعید سیف، محمد توکلی‌دخرآبادی
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1392   
 3. مشخصات ظاهری: 435ص. : مصور، جدول، نمودار
 4. خلاصه/چکیده:این کتاب اصول حاکم بر شناورهای جدید که با کشتی های باربری متداول متفاوت هستند را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. این شناورها نسبت به شناورهای معمول دارای سرعت قابل توجهی می باشند. البته در بعضی موارد این حالت وجود ندارد و سرعت آنها در حد سرعت های معمول است و لذا این شناورها به عنوان شناورهای مدرن و نه شناورهای تندرو شناخته می شوند.
  کتاب حاضر سعی دارد تا ویژگی های شناورهای مدرن را بیان داشته، مزایا و معایب هر یک را دسته بندی نموده و اصول حاکم در طراحی و محاسبات آنها را تشریح نماید. مباحث مختلفی مانند؛ مواد و جنس المان های مورد استفاده، فرم بدنه، تعادل و پایداری، حرکات شناور، سیستم های رانش در این کتاب گنجانده شده است و تلاش بر آن است که موضوع ها و اطلاعات اولیه در مورد عوامل و پارامترهای مهم ارائه شود.
  لازم به ذکر است که با توجه به گستردگی مطالب و جدید بودن آنها، مراجع کامل و جامعی که تمامی مطالب را پوشش دهند وجود نداشته و لذا سعی شده از کلیه مدارک و مطالب در دسترس از قبیل کتب، مجلات علمی، مقالات، پایان نامه های فارغ التحصیلی، اینترنت و… استفاده شود. فهرست کامل این مراجع در انتهای کتاب ارائه شده است.
  این کتاب با امید به رفع نیازهای صنایع دریایی کشور و به عنوان مرجعی برای طراحی و ساخت شناورهای مدرن در کشور نگاشته شده است که دربرگیرنده ده فصل با عناوین ذیل می باشد:
  فصل اول؛ مقدمه، فصل دوم؛ انواع شناورهای مدرن، فصل سوم؛ مقایسه شناورهای مدرن، فصل چهارم؛ جنس بدنه و محاسبات سازه ای، فصل پنجم؛ پایداری و مانور شناورهای مدرن، فصل ششم؛ سیستم رانش، فصل هفتم؛ شناورهای تک بدنه پروازی، فصل هشتم؛ حرکات شناورهای مدرن در امواج، فصل نهم؛ سیستم های کنترل حرکات، هواناو و یا شناورهای ACV
 5. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای VM 156 .S42 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 6. یادداشت:گنجینه
 7. توصیفگرها:
 8.     کشتی ها -- طراحی  
 9.     کشتی های بازرگانی -- طرح و ساختمان  
 10.     کشتی های جنگی طرح و ساختمان
 11. شناسه افزوده: توکلی‌دخرآبادی، محمدسعید

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب