درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
3792 Viewed

دینامیک متحرک‌های دریایی

سیف‌، محمدسعید 1345 - , نجفی‌، امین‌

 1. معرفی:
 2. با توجه به اهداف گوناگون و نیازهای متفاوتی که در حرکت روی آب وجود دارد، تا کنون انواع متفاوتی از شناورها طراحی و ساخته شده اند و تلاش های زیادی برای به دست آوردن کیفیت مطلوب در شناورها انجام گرفته است و همچنان بهینه سازی ادامه دارد.
  همواره شناورها به عنوان ارکان اصلی حرکات روی آب با مباحث متعددی مورد توجه متخصصین در این زمینه بوده اند و یکی از این مباحث، هیدرودینامیک شناورها شامل بحث های گوناگون است. دریامانی یا همان حرکات کشتی در امواج و یا به عبارت دیگر حرکاتی از شناورها که بر اثر امواج به وجود می آیند، موضوع مورد توجه این کتاب است.
  البته دینامیک شناور محدود به این حرکات نیست و حرکاتی دیگر مانند مانور شناور را نیز شامل می شود. با این وجود، نام کتاب "دینامیک متحرک های دریایی" نهاده شد ، زیر ا علاوه بر اختصار، با اذهان نیز آشناست.
  کتاب حاضر شامل نه فصل با عناوین ذیل است که در آن دینامیک شناورها، پایداری دینامیکی، کنترل حرکات، دریامانی تجربی، و همچنین مباحث اصلی دینامیک سیالات مرور و تئوری امواج نیز در حد مورد نیاز بیان شده است.
  فصل اول؛ مقدمه، فصل دوم؛ دینامیک سیالات، فصل سوم؛ امواج منظم، فصل چهارم؛ امواج نا منظم، فصل پنجم؛ دینامیک شناورها، فصل ششم؛ قوانین حاکم بر مدل سازی تجربی حرکات شناور، فصل هفتم؛ دینامیک شناورهای تندرو، فصل هشتم؛ پایداری دینامیکی، فصل نهم؛ کنترل حرکات شناور
 3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی , 1392
 4. 450 ص. : مصور، جدول، نمودار
 5. یادداشت: "محتوای الکترونیکی این کتاب نیز موجود می باشد"
 6. یادداشت: شماره لوح فشرده : 1175
 7. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای VM 156 .S4 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 8. کلمات کلیدی:
 9. کشتی‌ها -- دینامیک ؛ سیالات -- دینامیک
 10. شابک:9789642080915

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد