درحال بارگذاري...
 1. شرح مسئولیت:تالیف جان‌دی. اندرسون ؛ ترجمه کریم مظاهری... [و دیگران]
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1392   
 3. مشخصات ظاهری: 712 ص.: مصور، جدول، نمودار
 4. یادداشت: عنوان اصلی: Introduction to flight, 4th. ed, c2000
 5. یادداشت: ترجمه کریم مظاهری، حمیدرضا معتمدیان، صدف خصوصی، احمد مجیری، سحر اکبرپور
 6. یادداشت:واژه نامه
 7. یادداشت:نمایه
 8. خلاصه/چکیده:کتاب های پروفسور اندرسون به این دلیل که مباحث پیچیدة هوافضا را به سادگی و قابل فهم بیان می کند، طرفداران زیادی دارد، و این کتاب ترجمه ای از کتاب Introduction to Flight است.
  کتاب حاضر خلاصه ای از مباحث مختلف در زمینه مهندسی هوافضا را در برگرفته است. مطالب کتاب به گونه ای تدوین شده است که بدون آشنایی با سطوح پیشرفته ریاضیات، فیزیک، حساب انتگرال، دیفرانسیل و بدون نیاز به گذراندن پیش نیازهای خاص دانشگاهی بتوان مباحث مختلف آن را به راحتی مطالعه و درک کرد. مطالب فصل های مختلف کتاب تقریبا مستقل از هم اند و خواننده می تواند بخشهایی را به تناسب علاقه انتخاب و مطالعه کند.
  این کتاب در یازده فصل با عناوین ذیل تدوین شده است: فصل اول؛ اولین مهندسان هوانوردی، فصل دوم؛ مفاهیم پایه، فصل سوم؛ جو استاندارد، فصل چهارم؛ آیرودینامیک مقدماتی، فصل پنجم؛ هوابرها, بال ها, و دیگر اشکال آیرودینامیکی، فصل ششم؛ جزئیات عملکرد هواپیما، فصل هفتم؛ مبانی پایداری و کنترل، فصل هشتم؛ پرواز فضایی، فصل نهم؛ پیشرانش، فصل دهم؛ مواد و سازه پیمایه های پروازی، فصل یازدهم؛ پیمایه های ابرصوتی. همچنین برخی از استانداردها ، نمادها و واژه نامه ها در انتهای کتاب به صورت پیوست قرار دارد
 9. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای TL 570 .A6819 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 10. یادداشت:گنجینه
 11. توصیفگرها:
 12.     آیرودینامیک  
 13.     هواپیماها -- طرح و ساختمان
 14. شناسه افزوده: مظاهری‌ 1339 - مترجم

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد