درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
3476 Viewed

همت مضاعف، کار مضاعف در پرتو تعالیم اسلام

موسوی، رفیع 1340 - , شفاعتی، اسماعیل 1342 -

 1. شرح مسئولیت:تالیف رفیع موسوی، اسماعیل شفاعتی
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1389   
 3. مشخصات ظاهری: 141 ص
 4. یادداشت:کتابنامه: ص. 141
 5. خلاصه/چکیده:اقتصاددانان، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی را عوامل اصلی تعیین کننده رشد و توسعه اقتصادی می دانند. در نظریه های جدید رشد، بر نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی تاکید بیشتری می شود. اندیشه و تفکر نیروی انسانی آموزش دیده در توسعه و گسترش فناوری های تولید، محور اصلی پیشرفت و رشد اقتصادی قلمداد می گردد.
  از این رو نویسندگان در راستای تبیین موضوع مطرح شده در این کتاب، تعریفی از کار و تاریخچه آن، بررسی وضعیت کار از گذشته تا آینده، ارزش و اهمیت کار و سپس روش‌ های ترویج اشتغال در سیره پیامبر (ص) را بیان کرده‌اند. آنگاه مفهوم همت و کار مضاعف را به زبان ساده، از دیدگاه قرآن و دانشمندان بررسی کرده و راهکارهای پیشنهادی برای اجرایی شدن آن، ارائه شده است. در پایان راهکارهای رهبر معظم انقلاب برای تحقق این موضوع در جامعه آورده شده است.
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای BP 230 .13 .M6 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. یادداشت:گنجینه
 8. توصیفگرها:
 9.     تلاش و تقلا -- جنبه‌های مذهبی -- اسلام  
 10.     اسلام و کار
 11. شناسه افزوده: شفاعتی، اسماعیل 1342 -

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد