درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
3403 Viewed

نیروگاه‌های مولد برق

عباس‌پور، مجید 1330-

 1. شرح مسئولیت:مجید عباسپور
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1392   
 3. مشخصات ظاهری: 512ص. : مصور، جدول
 4. یادداشت:واژه‌نامه
 5. یادداشت:کتابنامه
 6. خلاصه/چکیده:وجود تنوع در سوخت های مورد نیاز و یا روش های متنوع تولید برق موجب گردید تا موضوع نیروگاه های مولد برق از دیدگاه های مختلفی نظیر موضوعات مرتبط با مباحث مکانیکی، سازه ای، الکتریکی، الکترونیکی، کنترل، توزیع و... مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و زمینه های گوناگونی در عرصه آموزش و پژوهش به وجود آید. تولید برق محدود به استفاده از نیروگاه های حرارتی نبوده بلکه استفاده از نیروگاه های هسته ای، آبی و روش های تجدید پذیر نظیر باد، خورشید و ... نیز در این عرصه خودنمایی نموده اند. محدودیت منابع سوخت های فسیلی از یک سو و عوارض نامطلوب استفاده از این نوع سوخت از طریق ایجاد آلودگی های زیست محیطی از سوی دیگر موجب شده است تا محققین و متخصصین در زمینه بهبود روش ها، استفاده از تکنولوژی های برتر، و بالاخره به کارگیری روش های جایگزین تلاش فراوانی نمایند و ازاینرو زمینه های تحقیق و توسعه در این مسیر همواره باز و رو به گسترش بوده است.
  کتاب حاضر به منظور آشنا نمودن دانشجویان و متخصصین با نحوه عملکرد نیروگاه های حرارتی، گازی، چرخه ترکیبی، آبی، هسته ای و تجدیدپذیر بوده و در عین حال به علت اهمیت ملاحظات زیست محیطی آنها توضیحاتی نیز در این موارد ارائه شده است. ضمناً به برخی از نرم افزارهای موجود که در طراحی چرخه نیروگاهی قابل استفاده اند در کتاب اشاره شده و توضیحاتی در این باره ارائه شده است.
  این کتاب در هشت فصل با عناوین ذیل تهیه و تنظیم شده است: فصل اول؛ نیروگاه های حرارتی بخاری، فصل دوم؛ نیروگاه های گازی، فصل سوم؛ نیروگاه های چرخه ترکیبی، فصل چهارم؛ ملاحظات زیست محیطی نیروگاه های حرارتی، فصل پنجم؛ نرم افزارهای طراحی نیروگاه های حرارتی، فصل ششم؛ نیروگاه های برق آبی، فصل هفتم؛ نیروگاه های هسته ای، فصل هشتم؛ نیروگاه های انرژهی های تجدیدپذیر
 7. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای TK 1191 .A2 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 8. یادداشت:گنجینه
 9. توصیفگرها:
 10.     نیروگاه های برق

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد