درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
2302 Viewed

ریباط ( ریز برنده اطلاعات)

جغتائی‌، عبدالرضا 1337 -

  1. شرح مسئولیت:تالیف عبدالرضا جغتایی
  2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1392   
  3. مشخصات ظاهری: 147 ص
  4. یادداشت: "محتوای الکترونیکی این کتاب نیز موجود می باشد"
  5. خلاصه/چکیده:تصورات و تخیلات علمی از جمله راه های بنیادین و اولیه نگرش به مسائل مبهم و ناشناخته علمی است. بسیاری از تخیلات و آرزوهای نویسندگان داستان های علمی در طی زمان نه تنها رنگ واقعیت به خود گرفته اند بلکه واقعیت جنبه هایی بسیار شگفت انگیزتر از تخیلات آنان را در برداشته است. تصور مسافرت به کره ماه و اعماق زمین، ساخت رایانه ها و دستکاری ژنتیک موجودات برای ساخت نمونه¬های جدید از این گونه اند. داستان ریباط در فضای پیرامون خودمان اتفاق می افتد. محیط رویداد شهر تهران است و اسامی نام های آشنا برای همه ما. حادثه مربوط به زمان آینده است و در آن آینده به آرزویی که نبایستی به نظر هیچ کس عجیب و دور از واقعیت برسد نائل آمده ایم و به پیشرفت های سریع در علوم و فناوری از جمله فناوری فضایی که راه حل بسیاری از پرسش های بشر کنونی و آینده است دست یافته ایم
  6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای PIR 8003 .Q2 .R4 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
  7. یادداشت:گنجینه
  8. توصیفگرها:
  9.     داستان های فارسی-- قرن 14

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد