درحال بارگذاري...
 1. شرح مسئولیت:تالیف دانلد آر اسکالند، پردیف‌پی فولادی ؛ ترجمه مصطفی حاجیان‌حیدری، جواد صامعی، مجید بیگدلی‌کریمی
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1390   
 3. مشخصات ظاهری: 978 ص. : مصور، جدول
 4. یادداشت: عنوان اصلی: .The science and engineering of materials
 5. خلاصه/چکیده:تا زمانی که ارتباط بین ساختار، خواص و فرایند تولید مواد کاملا درک و به کار گرفته نشود، نمی توان از قابلیت های مواد استفاده کرد. محصولات و فناوری هایی تولید شده از مواد خامی که در طبیعت موجود است ساخته می شوند.
  همانگونه که مشهود است، قابلیت نوآوری و ترکیب مواد با یکدیگر در یک طراحی، مستلزم درک درستی از چگونگی کاربرد خواص مواد و نحوه صحیح کنترل ساختار ماده و روش های تولید است. و هدف این کتاب درسی، توصیف مبانی و کاربردهای علم مواد برای دانشجویان مهندسی بر مبنای الگوی ساختار - فراوری - خواص مواد است.
  در این ویرایش تغییرات ذیل مد نظر نویسنده کتاب بوده است. توجه ویژه ای در بازبینی متون انجام شده است تا متنی روان و دقیق حاصل شود. همچنین بخش های جدیدی شامل؛ توضیحات بلورشناسی، چند ریختی های کربن، نانو سختی سنجی، خواص مکانیکی فلزات شیشه ای، خواص مکانیکی در ابعاد کوچک، ساخت مدارهای مجتمع، تشکیل لایه های نازک، به مطالب این ویرایش افزوده شده است. در پایان هر فصل مسائل مربوط به آن گنجانده شده است.
  این کتاب در بیست و سه فصل با عناوین ذیل تهیه و تنظیم شده است: فصل اول؛ مقدمه ای بر علم و مهندسی مواد، فصل دوم؛ ساختار اتمی، فصل سوم؛ آرایش های اتمی و یونی، فصل چهارم؛ نقص های موجود در آرایش های اتمی و یونی، فصل پنجم؛ حرکت اتم و یون در مواد، فصل ششم؛ خواص مکانیکی: بخش اول، فصل هفتم؛ خواص مکانیکی: بخش دوم، فصل هشتم؛ کرنش سختی و تابکاری، فصل نهم؛ مبانی انجماد، فصل دهم؛ محلول های جامد و تعادل فازی، فصل یازدهم؛ پراکنده سختی و دیاگرام های فازی یوتکتیک، فصل دوازدهم؛ پراکنده سختی توسط استحاله های فازی و عملیات حرارتی، فصل سیزدهم؛ عملیات حرارتی فولادها و چدن ها، فصل چهاردهم؛ آلیاژهای غیرآهنی، فصل پانزدهم؛ مواد سرامیکی، فصل شانزدهم؛ پلیمرها، فصل هفدهم؛ کامپوزیت ها: کار گروهی و هم افزایی خواص در مواد، فصل هجدهم؛ مواد ساختمانی، فصل نوزدهم؛ مواد الکترونیکی، فصل بیستم؛ مواد مغناطیسی، فصل بیست و یکم؛ مواد نوری، فصل بیست و دوم؛ خواص حرارتی مواد، فصل بیست و سوم؛ خوردگی و سایش. پیوست های مورد نیاز، پاسخ به مسائل و واژه نامه ها نیز در انتهای کتاب قرار دارد
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای TA 403 .A7419 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. یادداشت:گنجینه
 8. توصیفگرها:
 9.     مواد صنعتی
 10. شناسه افزوده: فولی، پرادیپ پی 1960 - م
 11. شناسه افزوده: Fulay, Pradeep P
 12. شناسه افزوده: حاجیان‌حیدری، مصطفی 1362- مترجم
 13. شناسه افزوده: صامعی، جواد 1362- مترجم
 14. شناسه افزوده: بیگدلی‌کریمی، مجید 1362- مترجم

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد