درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
1787 Viewed

حجابهای دانش

کریمی، حسین -1310

  1. معرفی:
  2. پس از انقلاب اسلامی و با آغاز انقلاب فرهنگی، ضرورت تحولات اساسی در زمینه های علمی و فنی در کلیه دانشگاه ها از جمله مراکز آموزشی فنی و صنعتی که امری ضروری به نظر می رسید، تاثیر شگرفی در ایجاد تحول در نظام صنعتی کشور داشته است. کمبودهای اساسی در حوزه کتب فارسی، بخصوص در زمینه های علمی و فنی و در انطباق با نیازهای جامعه وجود داشت. چراکه منابع مهم درسی به زبان اصلی و آشنایی و آموزش ناکافی زبان خارجی عواملی شدند تا به ترجمه و تالیف کتاب در زمینه های مورد نیاز پرداخته شود.
    هدف، استفاده صحیح از منابع علمی قابل دسترس در راه رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی، برقراری ارتباط با جامعه و جمع بندی تجربیات اساتید فن بیان شده است. به همین منظور نویسنده سعی دارد با تفسیر و توضیح بعضی از مفاهیم و اصطلاحات رایج در حوزه فکری و اعتقادی این فکر را به خواننده القا کند که می بایست برای رسیدن به علم روز دنیا از توجیهات شخصی، سطحی نگری، منفی بافی، پیش داوری و ... که در متن کتاب به اینگونه مفاهیم پرداخته شده است، پرهیز کرد. نویسنده، اینگونه مسائل مطرح شده در کتاب را عامل عقب ماندن فکر انسان از نوآوری و پیشرفت می داند و علل آنرا مورد بررسی قرار می دهد
  3. ناشر: تهران : جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی شریف،) , 1364
  4. [161] ص
  5. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای BD 175 .K3 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
  6. کلمات کلیدی:
  7. شناخت (جامعه شناسی)