درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
4326 Viewed

مدارهای منطقی و سخت‌افزار کامپیوتر

تابنده، محمود 1323- , مکی، محمد

 1. معرفی:
 2. مدارهای منطقی از دروس اساسی و پایه برای دانشجویان مهندسی برق و کامپیوتر به شمار می رود و محتوای آن در جهت آشنایی آنها با مفاهیم پایه ای سخت افزار سیستم های دیجیتال است. ولی به سبب تنوع و گستردگی مطالب، کمتر کتابی می توان یافت که این طیف وسیع را در برگیرد. لذا، روش مؤلفین در تألیف این کتاب ذکر مطالبی بوده است که اساسی ترین پیشنیاز برای درک مفاهیم سخت افزار در حد یک درس سه واحدی باشد.
  در تألیف این کتاب که مبتنی بر تدریس چندین ساله مؤلفین، عمدتا در دانشگاه صنعتی شریف بوده است، ضمن اتخاذ روش منطقی در تنظیم و ارائه مطالب، سعی بر این بوده که بیان به زبانی روان و سلیس باشد. در نگارش این اثر از کتب و مقالات بسیاری به عنوان مرجع استفاده شده اما، شیوه بیان مطالب گردآوری شده در آن غالبا متفاوت با مراجع و به گونه ای است که خواننده از زاویه جدیدی با مطالب روبه رو می شود.
  به همراه کتاب یک عدد لوح فشرده نیز وجود دارد که شامل چهار بخش اصلی است. سه بخش اول به طور مستقیم در رابطه با فراگیری زبان توصیف سخت افزاری و بخش آخر شامل اوراق مشخصات مدارهای مجتمع (IC)های دیجیتال مورد استفاده در این کتاب یا آزمایشگاه همزمان این درس است.
  کتاب حاضر در پانزده فصل با عناوین ذیل تهیه و تنظیم شده است: فصل اول؛ مقدمه، فصل دوم؛ دستگاه های اعداد و کدهای ارتباطی، فصل سوم؛ جبر بول، گیت ها و توابع منطقی، فصل چهارم؛ روش های ساده سازی توابع منطقی، فصل پنجم؛ مقدمه ای بر زبان توصیف سخت افزار وریلاگ، فصل ششم؛ اصول طراحی مدارهای ترکیبی، فصل هفتم؛ طراحی مدارهای ترکیبی MSI، LSI، فصل هشتم؛ کدهای آشکارسازی و تصحیح خطا، فصل نهم؛ آشنایی با مدارهای ترتیبی، فصل دهم؛ مبانی طراحی مدارهای ترتیبی سنکرون، فصل یازدهم؛ مدارهای ترتیبی سنکرون MSI و LSI، فصل دوازدهم؛ مدارهای پالسی، فصل سیزدهم؛ مدارهای ترتیبی آسنکرون، فصل چهاردم؛ ماشین های حالت الگوریتمی (ASM)، فصل پانزدهم؛ مدارهای مجتمع دیجیتال. پیوست ها، مراجع و واژه نامه ها در انتهای کتاب قرار دارد
 3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی , 1389
 4. 784 ص.: مصور، جدول، نمودار
 5. یادداشت: "محتوای الکترونیکی این کتاب نیز موجود می باشد"
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای TK 7868 .L6 .T32 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. کلمات کلیدی:
 8. مدارهای منطقی ؛ طراحی منطقی ؛ سخت‌افزار

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد