درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
3762 Viewed

برگزیده آثار علمی و ادبی فضل‌الله رضا (معرفی کتابها، سخنرانیها و مقاله‌های فرهنگی و ادبی)

ورهرام، علی گردآورنده , ورجاوند ناصری، نشاط ویراستار

 1. معرفی:
 2. در مرحله خاص کنونی که دانش به سرعت سیمای زندگی انسان ها را تغییر می دهد، اندیشمندان ایرانی درون و برون مرز، وظیفه تاریخی مهمی برعهده دارند تا کشتی تمدن ایرانی را با همه بهره گیری از نتایج مثبت پیشرفت های فناوری و به دور از آثار تخریبی آن توأمان بر اوج گیری نهادهای اصیل معنویت ایرانی و ارزش های دیرپای فرهنگی سرزمین اجدادیمان در این آشفته دریای احساسات و امکانات به کرانه بهروزی هدایت نماید.
  حال که سخن از دستاوردها در میان است بجاست که نمونه ای تابنده از آمیزش دانش علمی و بصیرت معنوی ایرانی را تحسین نماییم که در نیم قرن گذشته برای به جنبش درآوردن خاطره جاودانه بیرونی ها، رازی ها، و ابن سینا ها از هیچ تلاشی روی نگردانده است.
  پروفسور فضل الله رضا سرمشقی ویژه برای تمام اندیشمندان ایران دوستی است که دل باخته آمیزش فرداساز علم، معنویت و وارستگی تمام عیار ایرانی است. پروفسور رضا را باید بدان جهت ستود که در افق گسترده نظرگاه علمیش، برای معنویت ایرانی همیشه جایی ویژه موجود بوده است و آثار علمی و نگاشته های فنی خود را با بینش عرفانی ایران استادانه آمیخته است. انجمن علمی ایرانیان در آمریکا به خود می بالد که شخصیت والایی چون پروفسور رضا پیشگامی و رهبری آن را پذیرفته است. امید است که راه پروفسور رضاها و دستاوردهای ویژه مردمانی چون او و دیگر شیفتگان راه عظمت و سرافرازی ایران سدی بلند در مقابل هجوم های اهریمنی که شکوهمندی ایران را هدف قرار داده اند، استوار سازد.
  کتاب حاضر مشتمل برگزیده ای از آثار علمی و ادبی پروفسور فضل‌الله رضا به پاس خدمات علمی ایشان است. شرح حال، معرفی آثار مهم، منتخب برخی از سخنرانی ها، مصاحبه ها، پیام ها، نامه ها و خاطرات دوستان و خویشان، به همراه تصاویر گوناگون است. در صفحات پایانی کتاب نیز برخی سخنرانی های وی به زبان انگلیسی چاپ شده است
 3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی , 1378
 4. 1ج. (شماره‌گذاری گوناگون): مصور، نمونه، عکس
 5. یادداشت: کتابنامه
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای TK 140 .R4 .V3 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف نیز موجود است
 7. کلمات کلیدی:
 8. رضا، فضل‌الله، 1296 - - نامه‌ها و یادبودها ؛ رضا، فضل‌الله، 1296 - - کتابشناسی
 9. شماره بازیابی: 5.01.10004