درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
3019 Viewed

راهنمای اصول مدیریت فنی نگهداری پل ها

جغتائی، عبدالرضا 1337-

 1. شرح مسئولیت:تألیف عبدالرضا جغتایی
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف،مؤسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1390   
 3. مشخصات ظاهری: 230 ص
 4. یادداشت: "محتوای الکترونیکی این کتاب نیز موجود می باشد"
 5. یادداشت:کتابنامه
 6. خلاصه/چکیده:روش های نگهداری پل ها و مدیریت آن بحث وسیع و نسبتا جدیدی در مهندسی سازه و حمل و نقل است. با توجه به اینکه از چند دهه قبل عمر مفید پیش بینی شده تعداد زیادی از پل های جهان به سر رسیده و یا به آن نزدیک شده است و به تبع آن نیاز به توجه جدی و سیستمی برای نگهداری این پل ها به وجود آمده، در کشورهای صنعتی مبحث نگهداری پل ها به عنوان یکی از پرتحرک ترین مباحث مهندسی سازه شکل گرفته است و هر ساله به طور تصاعدی بر حجم مطالب و مراجع مرتبط با این مبحث افزوده می شود. در ایران نیز اگرچه همواره از نگهداری پل ها به عنوان موضوعی مهم یاد شده اما فقط از اوایل دهه 1380 شمسی به آن توجه جدی و هدفمندی شده است.
  پیدایش کتاب های ترجمه، گردآوری و گاه تألیف شده و نیز مقاله های چاپ شده از سوی پژوهشگران کشور که به طور عمده در کنفرانس ها ارائه شده اند، همگی بیانگر سیر تصاعدی توجه به امر نگهداری پل ها نه تنها از سوی پژوهشگران که از سوی مراجع و مدیریت های اداره پل های کشور و پیمانکاران و مشاوران پل است.
  در این کتاب تلاش نویسنده برآن است تا با استفاده از منابع بین المللی و نیز مشاهدات و بررسی های خود اطلاعات و نکات مهم و اساسی در مورد مدیریت نگهداری پل ها را بیان کند که پیش بینی می¬شود عمده استفاده آن برای مدیران ادارات راه و تکنسین های ادارات، و نیز مهندسان فعال در شرکت های مشاوره و پیمانکاری پل باشد.
  کتاب حاضر در دوازده فصل با عناوین ذیل تهیه و تنظیم شده است: فصل اول؛ اصول سیستم مدیریت نگهداری فنی پل ها و تشکیل سیستم مناسب برای ایران، فصل دوم؛ مدیریت پل ها، فصل سوم؛ پرونده ثبت اطلاعات پل، فصل چهارم؛ جزئیات بازرسی، فصل پنجم؛ دوام و نگهداری، فصل ششم؛ تشخیص و پایش، فصل هفتم؛ سیستم دهی سازة فوقانی، فصل هشتم؛ حفاظت، فصل نهم؛ مسائل پل های بتنی، فصل دهم؛ موارد اساسی در تهیة گزارش از وضعیت بتن در شرایط کارکرد، فصل دهم؛ تعریف انواع آسیب های وارد بر بتن، فصل یازدهم؛ تعریف انواع آسیب های وارد بر بتن، فصل دوازدهم؛ آزمون های سازه ای به منظور تعیین پارامترهای رفتار دینامیکی و تشخیص خرابی در پل ها
 7. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای TG 315 .J62 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 8. یادداشت:گنجینه
 9. توصیفگرها:
 10.     پل ها نگهداری و تعمیر-- مدیریت

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب