درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
2383 Viewed

نگهداری پلها بر اساس آشتو و سایر منابع همراه با تصاویری از پل های شهر تهران

جغتایی، عبدالرضا , علیخانی، ابوالفضل

 1. معرفی:
 2. کتاب حاضر نکات اصلی و ضروری در نگهداری فنی پل ها را بیان می کند. با توجه به اینکه تعداد زیادی از پل های کشورمان در طی زمان آسیب هایی د یده اند و حتی برخی از آنها احتمالا در خطر جدی زوال اند، بازرسی، ارزیابی وضعیت، مرمت، تقویت ، مقاوم سازی ، و به طور کلی نگهداری پل ها اهمیت اساسی دارد. نگهداری، شامل عملیات گوناگونی است که پیوسته شرایط ایمنی و خدمت پذیری یک پل را در بازه زمانی عمر مفید آن فراهم می سازد. می توان گفت درصورتی که نگهداری پل ها در اولین سال های ساخت آنها مورد توجه جدی قرار نگیرد، آسیب هایی جدی متحمل خواهند شد. همچنین نگهداری آنها در آینده نیاز به تعمیرات اساسی و مقاوم سازی دارد که بسیار هزینه بر است. با نگهداری به هنگام پل ها نه تنها می توان کیفیت خدمت پذیری آنها را در سطح بالایی نگه داشت، بلکه می توان از صرف هزینه های هنگفت تعمیر و مقاوم سازی آنها نیز جلوگیری کرد.
  در این کتاب، به تجربیات و اطلاعات موجود در شهرداری تهران توجهات ویژه ای شده است تا کاربردی تر و پربارتر باشد. کتاب دارای یازده فصل است که فصل های اول تا دهم آن در باره مطالب عمومی نگهداری پل ها است و فصل یازدهم حاوی مطالبی درباره نگهداری پل های تحت نظارت شهرداری تهران و اطلاعات تصویری درباره آسیب های وارد شده بر تعدادی از پل های تحت مدیریت شهر تهران است. شناخت و تشخیص آسیب ها، بخش مهم و اولین مرحله از کار تعمیر و نگهداری پل هاست و اطلاع از آن برای هر متخصص و تکنسین نگهداری لازم است. به همین دلیل مطالب و تصاویری که در فصل یازدهم کتاب گنجانده شده است ، به آشنایی بیشتر خواننده با مشکلات پل ها کمک می کند.
  عناوین فصول یازده گانه کتاب عبارتند از: فصل اول؛ بارها و اعضای پل، فصل دوم؛ عرشه، فصل سوم؛ سطوح سواره رو، فصل چهارم؛ سیستم های تخلیه آب عرشه، فصل پنجم؛ جدول ها، پیاده روها، و حفاظ ریلی، فصل ششم؛ سیستم های درز پل، فصل هفتم؛ سیستم دهی سازه فوقانی، فصل هشتم؛ سیستم های سازه زیرین، فصل نهم؛ بستر رودخانه و سواحل، فصل دهم؛ سیستم های حفاظتی، فصل یازدهم؛ برخی تجارب شهرداری تهران در نگهداری پل ها، تعمیم برای سایر شهرها و تصاویری از آسیب های پل
 3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی , 1389
 4. پنج، 197 ص.: مصور
 5. یادداشت: "محتوای الکترونیکی این کتاب نیز موجود می باشد"
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای TG 315 .J6 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. کلمات کلیدی:
 8. پلها-- نگهداری و تعمیر دستنامه ها

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد