درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
2997 Viewed

پلهای یکپارچه

ملکی، شروین

  1. شرح مسئولیت:شروین ملکی
  2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1386   
  3. مشخصات ظاهری: پنج، 224 ص
  4. یادداشت: کتابنامه
  5. خلاصه/چکیده:در موضوع پل های یکپارچه، نه تنها در ایران بلکه در سطح جهانی، کتابی نیست یا اگر باشد به جنبه خاصی از این نوع پل ها پرداخته است. این نخستین کتاب جامع در این زمینه و چکیده ای است از آخرین تحقیقات مؤلف و دیگر پژوهشگران جهان در زمنیه شناخت رفتار، روش های تحلیلی رایان های، عملکرد لرز های، و طراحی پل های بدون درز با کوله یکپارچه. در فصل دوم پلهای یکپارچه بررسی فنی، در فصل سوم و چهارم مدل سازی شمع ها و خاک پشت کوله به روش های مختلف آمده است. در فصل پنجم روش جدیدی برای مدل سازی اندرکنش لرز های خاک و کوله پل ها عرضه شده است. در فصل ششم و هفتم عملکرد لرزه ای این پل ها با پل های معمولی و رفتار لرزه ای پل های یکپارچه آمده است
  6. یادداشت:گنجینه
  7. توصیفگرها:
  8.     پلها-- طرح و ساختمان