درحال بارگذاري...
 1. معرفی:
 2. لیزرها وسیله هایی کوانتومی اند، حقیقتی که باید پذیرفت، با آن زندگی کرد، از آن لذت برد و اغلب اوقات هم چشم پوشی کرد.
  دخالت اصول فیزیکی در تولید تابش لیزر، پیش بینی ویژگی هایی در انتقال پرتو لیزر، تعیین مشخصه ها و محدودیت های آشکارسازی معمولی مطالبی هستند که در این کتاب به آنها پرداخته شده است.
  فراهم آوردن ابزار کافی برای فهم تولید و انتشار تابش نوری همدوس بدون مراجعه به تمامی قضیه های اسرار آمیز و شکفت مربوط به مکانیک کوانتوم، توان (یا شدت) همیشه هدف نهایی در تمام پیش بینی ها به شمار می آید؛ از اهداف نگارش کتاب عنوان شده است.
  کتاب هفده فصل دارد که عناوین آن عبارتند از: مرور نظریه الکترو مغناطیس، ردیابی پرتو در دستگاه نوری، باریکه‌های گاوسی، باریکه نوری هدایت شده، کاواک های نوری، کاواک های تشدید نوری، تابش اتمی، نوسان و تقویت در لیزر، مشخصه های عمومی لیزرها، برانگیختگی لیزر، لیزرهای نیمرسانا، مباحث پیشرفته در الکترومغناطیس لیزر، معادلات ماکسول و اتم کلاسیکی، نظریه کوانتومی بر هم کنش میدان و اتم، طیف ‌نمایی لیزرهای رایج، آشکارسازی تابش نوری و فصل آخر؛پدیده‌های تخلیه الکتریکی گاز. در پایان سه پیوست، واژه نامه انگلیسی فارسی و فارسی انگلیسی درج گردیده است
 3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی , 1381
 4. نه، 977 ص
 5. یادداشت: عنوان اصلی: Laser electronics
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای TA 1675 .V4719 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. کلمات کلیدی:
 8. لیزر ؛ لیزرهای نیمه‌هادی