درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
2241 Viewed
 1. معرفی:
 2. دینامیک سازه ها از جمله مباحث مهمی است که به علت تنوع زمینه های کاربردی آن خصوصا در مهندسی زلزله، جایگاه ویژه ای در رشته مهندسی عمران یافته است.
  کتاب حاضر به دلایل مختلفی چون پوشش تمامی مطالب مهم در این زمینه، استفاده از مثال های متنوع برای انتقال مطالب، ارائه برنامه های کامپیوتری متعدد برای انجام عملیات محاسباتی و دارا بودن مجموعه ای از تمرین های مناسب در انتهای هر فصل، می تواند در دوره های کارشناسی و ارشد همراه با برخی از مطالب تکمیلی در ارائه درس مهندس زلزله مورد استفاده قرار گیرد.
  کتاب در برگیرنده نه فصل می باشد که با پیشگفتار مولف آغاز شده است. عناوین این نه فصل عبارتند از:
  فصل اول: مفاهیم اساسی؛ فصل دوم: سسیستم های خطی یک درجه آزادی؛ فصل سوم: روش های عددی برای حل معادلات دیفرانسیل حرکت؛ فصل چهارم: طیف پاسخ؛ فصل پنجم: سیستم های چند درجه ای آزادی؛ فصل ششم: تعیین مدل های نرمال سیستم های چند درجه آزادی؛ فصل هفتم: سیستم های پیوسته؛ فصل هشتم: تعیین مدل های یک سیستم پیوسته؛ فصل نهم: طراحی مقاوم سازه ها در مقابل زلزله. در آخر نیز پاسخ به مسائل، مراجع، واژه نامه فارسی – انگلیسی و فهرست راهنما گنجانده شده است
 3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی , 1380
 4. یازده، 316 ص.: مصور، جدول، نمودار
 5. یادداشت: عنوان اصلی: Elements of structural dynamics
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای TA 654 .B4719 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. کلمات کلیدی:
 8. سازه-- دینامیک