درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
1041 Viewed

نقشه‌برداری عمومی

عاصی، محمدرضا

 1. معرفی:
 2. کتاب حاضر ویرایش دوم کتابی با نام "نقشه بردار روزمینی و زیرزمینی" است که به گفته مولف آن دارای تغییرات اساسی کتاب مذکور می باشد.
  مطالب این کتاب برای دانشجویان رشته های نقشه برداری، عمران، کشاورزی، زمین شناسی، معدن، ساختمان و برخی رشته ای دیگر تدوین شده است. فصل خاصی برای نقشه برداری زیرزمینی، فصولی نیز برای دستگاه های پیشرفته نقشه برداری مانند ایستگاه جامع و G. P. S. و مختصری نیز در باره برداشت های جهت و شیب لایه های زمین شناسی در نظر گفرته شده است.
  عناوین سیزده فصل تشکیل دهنده کتاب عبارتند از:
  فصل اول؛ کلیات، فصل دوم؛ وسایل نقشه‌برداری، فصل سوم؛ اندازه‌گیری فاصله، فصل چهارم؛ اندازه‌گیری زوایه، فصل پنجم؛ امتداد، فصل ششم؛ ترازیابی، فصل هفتم؛ برداشت، فصل هشتم؛ نقشه‌برداری در راهسازی، فصل نهم؛ نقشه برداری زیر زمینی، فصل دهم؛ فتوگرامتری، فصل یازدهم؛ زوایه یاب های الکترونیکی و ایستگاه های جامع، فصل دوازدهم؛ کاربری ایستگاه جامع و فصل سیزدهم؛ سیستم تعیین موقعیت جهانیGPS. در انتها، کتاب با شش پیوست، واژه نامه و مراجع به پایان می رسد
 3. ویرایش:[ویرایش 3]
 4. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی , 1381
 5. دوازده، [571] ص.: مصور
 6. یادداشت: واژه‌نامه
 7. یادداشت: کتابنامه
 8. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای TA 545 .A8 1382 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 9. کلمات کلیدی:
 10. نقشه‌برداری