درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
3548 Viewed

تقویت سازه های بتن مسلح با کامپوزیت FRP

خالو، علیرضا 1335- گردآورنده و مترجم , دریابیگی، رضا

 1. شرح مسئولیت:ترجمه و گردآوری علیرضا خالو، رضا دریابیگی
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1387   
 3. مشخصات ظاهری: 169ص.: مصور، جدول، نمودار
 4. یادداشت: واژه‌نامه
 5. خلاصه/چکیده:ایران کشوری است زلزله خیز و هیچ نقطه ای از این سرزمین از این زلزله مصون نیست. با توجه به عدم آگاهی صحیح از ابعاد مختلف بحران زلزله، خسارات متعدد حادث شده است. در این راستا توجه به مقاوم سازی لرزه ای به عنوان جزئی از بهسازی لرزه ای و آموزش افراد طراح و مجری به فنون و مهارت های نوین از ضروریات این امر می باشد.
  در عرصة مهندسی سازه - زلزله نوآوری های جدیدی صورت گرفته است. در این میان نوآوریهای FBR (مواد مرکب پلیمری تقویت شده با الیاف) جایگاه خاصی دارد. به نظر برخی از متخصصان FRP را باید مصالح ساختمانی هزارة سوم نامید. این کامپوزیت با داشتن ویژگی های ممتاز چون نسبت بالای مقاومت به وزن، دوام در برابر خوردگی، سرعت، و سهولت در حل و نصب، سبب شده است که امروزه در سرتاسر دنیا سازه های متعددیا استفاده از این مواد تقویت شوند.
  این کتاب مرجع مفیدی برای مهندسان کشور در جهت مقاوم سازی ساختمانهای بتنی است. و دربرگیرنده 9 فصل با عناوین ذیل می باشد.
  فصل اول شامل مقدمه، فصل دوم مواد مقاوم کننده FBR و تکنیک های مربوط به آن، فصل سوم اساس طراحی و مفهوم ایمنی، فصل چهارم تقویت خمشی، فصل پنجم تقویت برشی و خمشی، فصل ششم محصوریت، فصل هفتم جزئیات اجرایی، فصل هشتم موارد اجرایی و کنترل کیفیت، فصل نهم ملاحضات خاص طراحی و اثرات محیطی. فهرست نمادها، فهرست راهنما و پیوست های مفید نیز در انتهای کتاب آمده است
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای TA 444 .K5 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. یادداشت:گنجینه
 8. توصیفگرها:
 9.     بتن تقویت شده با الیاف  
 10.     ساختمانهای بتن مسلح
 11. شناسه افزوده: دریابیگی، رضا