درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
2784 Viewed

شیمی آلی: مخصوص دانشجویان رشته مهندسی شیمی

مستقیم، رضا

  1. معرفی:
  2. کشور ایران دارای ذخائر بزرگ نفتی است که پتانسیل خوبی را برای ایجاد صنایع شیمیایی، به خصوص پتروشیمی دارا می‌باشد و محصولات صنایع پتروشیمی می‌تواند مواد اولیه صنایع مختلف شیمیایی را تعیین کند. برنامه‌های توسعه و سازندگی زمان‌بندی شده دولت باید در برنامه دروس دانشگاه‌ها نیز تأثیر گذارد تا متخصصین گرداننده صنایع کشور به شایستگی از عهده این کار برآیند. این کتاب برای علاقه‌مندان و دست‌اندرکاران صنعت پتروشیمی و دانشجویان این رشته در ده فصل با عناوین ذیل تهیه و تنظیم شده است: فصل اول؛ ساختار اتم و بندهای شیمیایی، فصل دوم؛ ایزومری، فصل سوم؛ مکانیسم واکنش‌های آلی، فصل چهارم؛ هیدروکربن‌ها، فصل پنجم؛ آلکن‌ها، فصل ششم؛ آلکین‌ها، فصل هفتم؛ سیکلو آلکان‌ها، فصل هشتم؛ هیدروکربن‌های آروماتیک، فصل نهم؛ ترکیبات هالوژن‌دار، فصل دهم؛ ترکیبات آلی نیتروژن‌دار. تمرین‌های مورد نیاز هر فصل نیز در آخر هر یک گنجانده شده است.
  3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی , 1371
  4. ج.: مصور، جدول، نمودار
  5. یادداشت: کتابنامه
  6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای QD 251 .2 .M68 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف نیز موجود است
  7. کلمات کلیدی:
  8. شیمی آلی Organic Chemistry
  9. شماره بازیابی: 5.01.10033