درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
3290 Viewed
 1. شرح مسئولیت:فتح‌الله فرهادی
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1387   
 3. مشخصات ظاهری: یازده، 517 ص. :مصور
 4. یادداشت: واژه‌نامه
 5. خلاصه/چکیده:دماسنجی رایج ترین اندازه گیری در صنایع فرآیندی و شیمیایی است. این کتاب به تمام وسایل دماسنجی اعم از الکتریکی و غیر الکتریکی تشریح شده است. مثل همه اندازه گیری ها، مسائل دقت، درستی و خطا نیز در دماسنجی مطرح می گردد.
  کتاب شامل نه فصل به شرح ذیل می باشد. فصل اول؛ دماسنجی، که شامل مباحثی چون :استانداردهای اندازه گیری – عناصر یک سیستم اندازه گیری – خطا – درستی و نادرستی تکرار ناپذیری و خطا در یک سیستم اندازه گیری – درستی سیستم – اثر دما و فشار، فصل دوم؛ روش های دماسنجی غیر الکتریکی، فصل سوم؛ دماسنج های ترموالکتریک ترموکوپل ها، فصل چهارم؛ دماسنجی مقاومتی، فصل پنجم؛ آذرسنجی، فصل ششم؛ دما سنجی پویا، فصل هفتم؛ اندازه گیری دمای جامدات و سیالات، فصل هشتم؛ اندازه گیری دما در کوره های صنعتی، فصل نهم؛ روش های متفرقه دماسنجی، فصل دهم؛ کالیبراسیون (واسنجی)
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای QC 271 .F3 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. یادداشت:گنجینه
 8. توصیفگرها:
 9.     دماسنجی