درحال بارگذاري...
 1. شرح مسئولیت:نوشته کیث ر. سایمون؛ ترجمه اعظم نیرومندراد [و] غلامحسین همدانی
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی    سال نشر: [1356]   
 3. مشخصات ظاهری: 440ص.: مصور
 4. فروست: مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
 5. یادداشت: عنوان اصلی: Mechanics
 6. یادداشت: تمامی کتابها با شماره QC 125 .S97 در زیرزمین موچود است
 7. خلاصه/چکیده:یکی از اهداف این کتاب درک عمیق اصول اساسی مکانیک، جهت آماده سازی برای کار پیشرفته در مسائل فیزیک است. به عنوان مثال نوسانگر هارمونیک و حرکت ذره تحت تاثیر نیروئی مرکزی مسائلی هستند که در این کتاب به تفضیل بررسی شده است.
  هدف مهم دوره اول مکانیک این است که دانشجو را برای فکر کردن درباره پدیده های فیزیکی در قالب ریاضی آماده کند و همچنین بیان ریاضی مسائل فیزیک و تعبیر فیزیکی مسائل ریاضی را در دانشجو پدید آورد. یعنی دانشجو باید پس از حل مساله به دقت آنرا مطالعه کند تا تعبیر فیزیکی تمام صور مختلف ریاضی را درک کند.
  کتاب در دوازده فصل گردآوری شده است: فصل اول؛ با مبانی مکانیک نیونتی، فصل دوم؛ حرکت یک بعدی ذره، فصل سوم؛ حرکت دو یا سه بعدی ذره، فصل چهارم؛ حرکت دستگاهی از ذرات، فصل پنجم؛ اجسام صلب – دوران حول یک محور – استاتیک، فصل ششم؛ ثقل، فصل هفتم؛ دستگاه های مختصات متحرک، فصل هشتم؛ مقدمه ای بر مکانیک محیط های پیوسته، فصل نهم؛ معادلات لاگرانژ، فصل دهم؛ جبر تانسوری – تانسوری های ماند و تنش، فصل یازدهم؛ دوران جسم صلب، فصل دوازدهم؛ نظریه ارتعاشات کوچک.
  پاسخ مسائل فصول مختلف نیز در انتهای کتاب قرار دارد
 8. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای QC 125 .S97 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 9. یادداشت:گنجینه
 10. توصیفگرها:
 11.     مکانیک Mechanics
 12. شناسه افزوده: نیرومندراد، اعظم مترجم
 13. شناسه افزوده: همدانی، غلامحسین مترجم