درحال بارگذاري...
 1. معرفی:
 2. کتاب فرض و اسطوره در فیزیک نظری به بررسی برخی از اسطوره هایی که پیرامون نظریه ها و اندیشه های علمی، به خصوص نسبیت و اصل ماخ پدید آمده است، می پردازد. برخورد منتقدانه نویسنده کتاب با اندیشه هایی که معمولاً دشوار می نمایند برای خواننده این احساس را پیش می آورد که شاید بسیاری ازمطالب مطروحه، مطالبی عادی است؛ هدف پروفسور باندی برانگیختن فکر است و نه فراهم آوردن جواب.
  در این کتاب، باندی، نخست درباره حدود نظریه سازی و اهمیت عمق و کلیت و طرح آزمون های اثر بخش در نظریه های علمی بحث می کند. آنگاه به رابطه نظریه اینشتاین با مکانیک نیوتنی می پردازد و نشان می دهدکه فرضیه نسبیت را می توان چنان انگاشت که اندیشه های نیوتن در باره پویایی (دینامیک) به سراسر فیزیک گسترش یابد. پس از آن که معادله های نسبیت خاص را با آنچه خود "حسابk " می نامد بدست می آورد.
  هرمان باندی عضو انجمن همایونی، عضو انجمن پادشاهی اختر شناسی و استاد ریاضیات کینگز کالج دانشگاه لندن است. دو سخنرانی ایشان در سال 1356 ه. ش. در دانشگاه صنعتی شریف نیز، به پیوست کتاب است. مباحث کتاب حاضر شامل عناوین ذیل است: مرزهای نظریه سازی، نسبیت: اسطوره و فرض های قبلی آن، ثقل، و در آخر؛ منشاء لختی و جهان
 3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی , [1356]
 4. فروست:موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
 5. 133ص
 6. یادداشت: عنوان اصلی: Assumption and myth in physical theory
 7. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای QC 71 .B64 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 8. کلمات کلیدی:
 9. فیزیک Physics مقاله ها و خطابه ها