درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
2492 Viewed

برنامه‌ریزی ریاضی کاربردی

برادلی 1941- 880-01

  1. ناشر: [تهران] : مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه , 1372
  2. ج.: مصور، جدول، نمودار
  3. یادداشت: ع. به انگلیسی: Applied mathematical programming
  4. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای QA 402 .5 .B719 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
  5. کلمات کلیدی:
  6. برنامه‌نویسی (ریاضیات)