درحال بارگذاري...
 1. معرفی:
 2. ریاضیات مهندسی پیشرفته کتابی است که نزدیک به دو دهه در دانشکده های مهندسی ایران مطرح بوده است.
  هدف کتاب ، فراهم کردن مدخلی بر شاخه هایی از ریاضیات است تا با آشنایی کافی کارهای تحلیلی بهتر درک شود. مبحث معادله های دیفرانسیل سودمند ترین مبحث در ریاضیات پس از حسابان در علوم کاربردی است و به دلیل اینکه حل معادله های دیفرانسیل معمولی ساده به طور طبیعی از تکنیک¬های حساب دیفرانسیل و انتگرال نشأت می گیرند، کتاب درباره معادله های دیفرانسل و کاربردهای آن در مرتبه اول و سپس به نظریه و کاربردهای معادلات دیفرانسیل خطی اشاراتی دارد. کتاب در دو جلد و هجده فصل نگاشته شده است.
  مباحث بررسی شده در جلد اول کتاب عبارتند از: فصل اول: معادله دیفرانسیل معمولی مرتبه اول، فصل دوم: معادله دیفرانسیل خطی، فصل سوم: آشنایی با جبر خطی، فصل چهارم: دستگاه های معادله دیفرانسیل خطی، فصل پنجم: تفاضل های متناهی، فصل ششم: سیستم های مکانیکی و مدارهای الکتریکی، فصل هفتم: سریها و انتگرال های فوریه، فصل هشتم: تبدیل لاپلاس.
  مباحث بررسی شده در جلد دوم نیز شامل: فصل نهم: معادله های دیفرانسیل جزیی، فصل دهم: تابع های بسل و چند جمله ای های لژاندر، فصل یازدهم: فضاهای برداری و تبدیل های خطی، فصل دوازهم: کاربردها و ویژگی های دیگری از ماتریس ها، فصل سیزدهم: آنالیز برداری، فصل چهاردهم: حساب وردشها، فصل پانزدهم تابع های تحلیلی یک متغیر مختلط، فصل شانزدهم: سریهای نامتناهی در صفحه مختلط، فصل هفدهم: نظریه ماندها، فصل هجدهم: نگاشت همدیسی.
  در انتها نیز پاسخ های تمرینی با شماره فرد ، واژنامه ها، فهرست راهنما آورده شده است
 3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی , -1372
 4. ج.: مصور
 5. یادداشت: ع. به انگلیسی:Advanced engineering mathematics
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای QA 401 .W919 1372 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. کلمات کلیدی:
 8. ریاضیات Mathematics