درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
2862 Viewed

مقدمه‌ای بر آنالیز عددی

مهری، بهمن 1314- , ابوالقاسمی، مهدی

  1. معرفی:
  2. جزوه و کتاب محاسبات عددی که قبلا در دانشگاه صنعتی شریف و امیرکبیر به چاپ رسید، مورد توجه بسیاری از دانشجویان و استاتید قرار گرفت به همین دلیل مطالب آنها تکمیل تر و دوباره بازنویسی شد.
    این کتاب در هشت فصل با عناوین ذیل تنظیم گردیده است. فصل اول؛ دقت تقریب زدن در محاسبات، فصل دوم؛ محاسبه تقریبی ریشه های معادله، فصل سوم؛ آنالیزعددی خطی، فصل چهارم؛ واسطه یابی، فصل پنجم؛ مشتق عددی و انتگرال، فصل ششم؛ حل عدی معادلات دیفرانسیل، فصل هفتم؛ معادلات دیفرانسیل پاره ای و فصل هشتم؛ روش مونت کارلو. در انتها نیز محاسبه خطا در فرمول های انتگرال گیری تفاضل محدد به صورت پیوست، ضمیمه کتاب می باشد
  3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی , 1377
  4. فروست:مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف 8 کتاب درسی
  5. هشت، 225 ص.: جدول، نمودار
  6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای QA 297 .M4 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
  7. کلمات کلیدی:
  8. آنالیز عددی