درحال بارگذاري...
 1. معرفی:
 2. جبر مجرد در نیمه دوم قرن اخیر نه فقط در ریاضیات بلکه در سایر علوم نیز اهمیت بسیار یافته است. مثلا نتایج و مفاهیم جبر مجرد نقش مهمی در فیزیک، شیمی، کامپیوتر و غیره ایفا کرده است. کتاب به دو منظور نگاشته شده است: برای خواننده ای که بخواهد ریاضیات یا مباحث مربوط به آن که از مفاهیم و روش های جبر استفاده می کند تحقیق نماید مقدمات کار است؛ و تنها مقدمه ای بر این مبحث، و خواننده ای که بخواهد علاقه به یادگیری یک بخش فعال در ریاضیات جدید را دارد، این کتاب مناسبی است و می تواند ابزارهای لازم در زمینه های مورد نظرش را فراهم سازد.
  آی ان هرشتاین با کتاب مباحثی در جبر در ایران شهرت یافت. هنوز نیز شهرت خود را حفظ کرده و در بسیاری از موارد یکه تاز میدان است، درواقع دو کتاب "مباحثی در جبر" و "جبر مجرد" مکمل یکدیگرند.
  این کتاب شش فصل دارد که به ترتیب عبارت اند از: نکاتی آشنا و نکاتی کمتر آشنا، گروه ها، گروه متقارن، نظریه حلقه ها، میدان، و مباحث ویژه
 3. ناشر: [تهران] : دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی , 1376
 4. دوازده، 304 ص
 5. یادداشت: ع.اصلی: Abstract algebra
 6. یادداشت: واژه‌نامه
 7. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای QA 162 .H4719 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 8. کلمات کلیدی:
 9. جبر مجرد