درحال بارگذاري...
 1. معرفی:
 2. کتاب حاضر ترجمه شش فصل اول از کتاب مبانی کامپیوتر تالیف پروفسور آلفرد وی. آهو و پروفسور جفری دی. اولمن که از معتبرترین استادان دراین رشته می باشند. هدف اصلی کتاب، آموزش بنیادی مفاهیم پایه ای علم کامپیوتر است. از سال 1375 نسخه اصلی این کتاب به عنوان کتاب مرجع دروس سه واحدی "مبانی کامپیوتر 1 و 2" در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، مورد استفاده قرار گرفته است.
  این کتاب شامل شش فصل با عناوین ذیل است. فصل اول؛ علم کامپیوتر: خودکارسازی انتزاع، فصل دوم؛ تکرار، استقرا، و بازگشت، فصل سوم؛ زمان اجرای برنامه، فصل چهارم؛ مدل های داده برای کامپیوتر، فصل پنجم؛ مدل داده درخت، فصل ششم؛ مدل داده لیست
 3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی , 1380
 4. ج.: مصور
 5. یادداشت: عنوان اصلی: Foundations of computer Science
 6. یادداشت: واژه‌نامه
 7. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای QA 76 .A33419 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 8. کلمات کلیدی:
 9. کامپیوتر ؛ سی (زبان برنامه‌نویسی کامپیوتر)