درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
6056 Viewed

واژه‌نامه ریاضی

گروه ریاضی کاربردی

  1. معرفی:
  2. بیان اندیشه آدمی، همواره نیازمند الفاظ، عبارات و اصطلاحات خاصی است تا تبادل افکار و ارتباط بین اذهان صحیح تر و سریعتر صورت پذیرد. بر این اساس، مترجمان همواره در اثنای کار خود به لغات و اصطلاحاتی بر می خورند که معادل آنها را در زبان فارسی یافت نمی شود. به همین منظور، تهیه واژه نامه ای که لغات و اصطلاحات و عبارات علمی یک رشته را جمع آوری نموده و معادل های مناسبی را برای هر یک ارائه دهد، موجب می گردد تا علاوه بر بالا رفتن کیفیت ترجمه کتاب ها، بهره گیری دانش پژوهان از کتب خارجی نیز روند صحیح تری را در پی گیرد.
    کتاب حاضر واژه نامه انگلیسی به فارسی مشتمل بر هفت هزار و ششصد اصطلاح ریاضی (ساده و ترکیبی) است که از منابع مختلف گردآوری شده است و معانی آنها نیز از کتب ترجمه شده معتبر فراهم آمده است. در بعضی موارد نیز تعاریف و یا صورت قضایایی که از چند سطر تجاوز نمی کرده اند و بیان آنها هم مستلزم مقدمات زیادی نبوده است، ذکر شده اند و سعی بر آن بوده است تا در موارد لازم به کمک اشکال و تصاویر، مفاهیم برخی از واژه ها رساتر بیان شود
  3. ناشر: [تهران] : جهاد دانشگاهی صنعتی شریف , [1363]
  4. 157 ص
  5. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای QA 5 .V34 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
  6. کلمات کلیدی:
  7. ریاضیات Mathematics واژه‌نامه‌ها ؛ انگلیسی واژه‌نامه‌ها -- فارسی