درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
1012 Viewed

نامه نگاری لاتین، پست الکترونیکی، و گفتگوی اینترنتی

بیغش، مهرزاد , فرزانه، فروهر

 1. معرفی:
 2. هدف از تدوین کتاب، ارائه ساختارهای رایج و ساده برای تدوین نامه‌ها، خلاصه سوابق و مکاتبات علمی است.
  با توجه به رواج روزافزون اینترنت، ضرورت آموزش زبان خارجی برای ارتباط از طریق این شبکه بین المللی احساس می شود. مواردی نظیر نوشتن توصیه های علمی یا تدوین خلاصه سوابق برای اهل علم و فرهنگ نیز جزء نوشته های روزمره آنها شده و برای خود و دیگران چنین نوشته هایی را آماده می کنند.
  فصل اول به اصول نگارش نامه ها اشاره کرده است. فصل دوم تا چهارم به ترتیب دربارۀ انواع نامه ها مانند نگارش ،نامه¬ تسلیت، یادداشت کوتاه، توصیه نامه می پردازد. تدوین خلاصه سوابق به فصل پنچم اختصاص دارد و آداب اولیه پست الکترونیکی وآداب گفتگوی اینترنتی به¬ترتیب در فصل های ششم و هفتم آمده است
 3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی , 1381
 4. 123 ص
 5. یادداشت: واژه نامه
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای PE 1130 .B53 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. کلمات کلیدی:
 8. نامه نگاری انگلیسی ؛ پیت الکترونیکی ؛ گروههای گپ الکترونیکی