درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
3943 Viewed

المپیاد ریاضی در ایران

محمودیان، عبادالله 1322-

 1. معرفی:
 2. کتاب مذکور جهت رفع نیازهای علمی، دانش آموزان علاقه مند به شرکت در مسابقات المپیاد ریاضی تدوین شده است. دیگر هدف تألیف این کتاب، نگهداری تاریخچه شرکت در این مسابقات است
  کتاب در دو جلد گردآوری شده است :
  جلد اول در پنج فصل و پنج پیوست تنظیم شده است. فصل اول، مساله های داخلی از سال 1363 تا 1374، فصل دوم، مساله های المپیاد جهانی طی سالهای 1987 تا 1995، فصل سوم، حل المپیادهای داخلی سال های 1365 تا 1374 فصل چهارم، حل المپیادهای جهانی از سال 1987 تا 1995، فصل پنجم، مسائل و حل المپیاد ریاضی اکو در سال 1373.
  پیوست ها شامل مطالب ذیل می باشد: پیوست یک، گزارش مسابقات و المپیادهای داخلی؛ پیوست دو، نتایج مسابقات و المپیادهای داخلی؛ پیوست سه، نتایج و آمار المپیادهای جهانی؛ پیوست چهار، نتیجه اولین المپیاد اکو؛ و در پیوست پنج، فهرست کتاب های مفید برای شرکت کنندگان المپیاد ریاضی آمده است.
  جلد دوم کتاب شامل ده فصل وچهار پیوست است. فصل اول تا پنجم مساله های المپیادهای داخلی از سال 1374 تا سال 1377؛ فصل دوم تا دهم نیز مساله ها و راه حل آنها را در طی سال های ذکر شده، عرضه می کند. پیوست ها نیز نتایج مسابقات المپیادهای داخلی و خارجی در طی سال های 1374 تا 1377، نتایج و آمار المپیادهای جهانی ریاضی کشورها با ذکر سال و فهرست کتاب های مفید را شامل می شوند
 3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی , 1377
 4. ج.: مصور، جدول
 5. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای LB 3060 .24 .M3 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 6. کلمات کلیدی:
 7. المپیادها (ریاضیات) ؛ ریاضیات Mathematics مسائل، تمرینها و غیره ؛ ریاضیات - مسابقه‌ها