درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
1794 Viewed

طراحی انبار (استقرار کالا، تجهیزات، حمل ونقل و...)

 1. معرفی:
 2. تاریخچه انبار و انبارداری در کشورهای صنعتی، و بعد از جنگ جهانی دوم، مسئله مهم و مورد نظر تسهیل و تسریع عملیات انبار نمودن کالا، افزایش ضریب استفاده از فضا و بالا بردن حفاظت و ایمنی در انبارها، مورد توجه قرار گرفت. این روند به ساخت و استفاده از تجهیزات مختلف جهت حمل و نقل و انبار نمودن کالاها منجر شد. هدف از این کار استفاده هرچه بیشتر از ارتفاع به جای سطح، به منظور کاهش هزینه نگهداری واحد کالا و در نهایت حل مشکل انبار کردن کالا در مراکز تولید انبوه بود.
  مطالب کتاب در قالب سه بخش اصلی و ده فصل تدوین یافته است. در بخش اول موضوعات مربوط به شناخت انبار و مطالعاتی پیرامون خارج از حیطه داخلی انبار و در سطح کلی‌تری مطرح می‌شوند. بخش دوم، نگاهی به حمل و نقل، ذخیره سازی دارد. بخش سوم نیز موضوعات اسقرار، ایمنی و روش طراحی انبار را مورد بحث و بررسی قرار می دهد
 3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، جهاد دانشگاهی , 1369
 4. 321 ص.: مصور، جدول، نمودار
 5. یادداشت: واژه نامه، ص. [315]ـ321
 6. یادداشت: کتابنامه: ص. [325]ـ326
 7. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای HF 5485 .T3 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 8. کلمات کلیدی:
 9. انبارداری