درحال بارگذاري...
 1. معرفی:
 2. اهمیت انرژی و منابع آن برای پیشرفت و ترقی اقتصادی جوامع مورد تاکید بوده که با دستیابی وسیع به منابع هیدروکربوری در جهت دستیابی به انرژی سهل الوصول و ارزانتر گام بلندی برداشته شده است.
  تقریبا در اوایل قرن نوزدهم بشر به استفاده از منابع فسیلی روی آورد و از اواخر قرن نوزدهم نفت نیز به میان آمد. مصرف نفت بالا گرفت و بحث "بحران انرژی" در دنیا پیش آمد. به دنبال آن عارضه آلودگی محیط زیست و کمبود نفت و منابع جایگزینی نیز مطرح شد. در این کتاب نویسنده به مخاطره ای می پردازد که منشاء آن نه فقط کمبود انرژی، بلکه فراوانی مصرف است و مصادیق تمدن صنعتی را معضلی برای کار بشر بیان می کند.
  کتاب انرژی و عدالت اساساً از چند مقاله ای که در روزنامه لوموند به چاپ رسیده، گردآوری و به چندین زبان ترجمه شده است.
  کتاب شامل ده فصل به قرار ذیل می باشد: بحران انرژی؛ صنعتی کردن حمل ونقل؛ سرسام سرعت؛ ارزش وقت؛ سرعت وقت خواره؛ انحصار گرایی بنیادی صنعتی؛ حد دست نیافتنی؛ درجات تحرک؛ ارباب یا دستیار؛ فقر صنعتی ، صنعت زدگی و بلوغ فنی
 3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی , [1356]
 4. فروست:موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
 5. 78 ص
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای HD 9540 .6 .I42 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. کلمات کلیدی:
 8. منابع نیرو ؛ رشد اقتصادی