درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
2362 Viewed

راهنمای مراحل احداث واحدهای صنعتی

دانشگاه صنعتی شریف. جهاد - گروه مهندسی صنایع

 1. معرفی:
 2. این کتاب یکی از فصول کتاب "ضرورت مدیریت علمی کارخانه" از تالیفات گروه مهندسی صنایع جهاد دانشگاهی صنعتی شریف است که به دلیل حجیم بودن کتاب اصلی و احتمال وجود تقاضای بیشتر برای این فصل، تصمیم بر آن شد که بطور جداگانه نیز منتشر گردد، تا افرادی که فرصت مطالعه کتاب مزبور را ندارند بتوانند از مطالب مربوط به مراحل احداث واحدهای صنعتی استفاد کنند.
  با مراجعه به منابع علمی و بازنگری تجربیاتی در این زمینه جهت احداث واحد های تولیدی، و با وجود مراحل مشترک جهت احداث و توسعه واحد های تولیدی بدون توجه به نوع و محل احداث، می توان آنها را مدون کرده تا بررسی و مطالعه ها با سهولت بیشتر انجام گیرد.
  هدف از ارائه این مبحث، ارائه یک چارچوب کلی و بسیار مختصر است که در مورد هر مرحله امکان بحث های گسترده و مفصلی وجود دارد
 3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی , 1363
 4. 41 ص
 5. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای HD 2351 .D32 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 6. کلمات کلیدی:
 7. صنعت-- برنامه ریزی