درحال بارگذاري...
 1. شرح مسئولیت:تألیف ام.پیت اسپینر؛ مترجم محمد تقی‌زاده مطلق
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1384   
 3. مشخصات ظاهری: یازده، 318 ص.: مصور
 4. یادداشت: عنوان اصلی: Project Management: Principles and Practices, c1997
 5. خلاصه/چکیده:کتاب حاضر تنها به بحث و بررسی یکی از نه کارکرد اصلی مدیریت پروژه یعنی اصول و روش های مدیریت پروژه می پردازد و تنها دربرگیرنده آن بخش هایی از مدیریت پروژه است که اغلب افراد برای ورود به موضوع و توانایی یافتن دنبال کردن کار پروژه ای خود به کمک اصول اساسی لازم، به آنها نیاز دارند. همچنین در این کتاب به موضوعاتی چون برنامه ریزی و زمانبندی، کنترل زمان و هزینه، حفظ کنترل بر مدت زمان و هزینه و تخصیص کارآمد نیروی کار و سایر پرسنل در طول دوره اجرای پروژه و اعمال این اصول در وضعیت واقعی توجه شده است.
  هدف از نوشتن این کتاب آشنا کردن خوانندگان با استفاده از اصول اساسی مدیریت پروژه به منظور هدایت جریان یک پروژه است.
  پانزده فصل کتاب در دو قسمت اصول پایۀ مدیریت پروژه و پروژه های نمونه گنجانده شده است. بخش اول کتاب به اصول پایه لازم برای برنامه ریزی و زمان بندی یک پروژه، کنترل کردن پروژه به کمک بهره گیری کارآمد از هزینه ها، نیروی کار (پرسنل) و سایر منابع مرتبط با آن می پردازد. عناوین فصول آن عبارتند از: مقدمه، برنامه پروژه، تنظیم جدول زمانی پروژه، کنترل پروژه، هزینه های پروژه (زمان بندی و کنترل)، برنامه ریزی نیروی انسانی، و مدیریت پروژه به کمک کامپیوتر.
  قسمت دوم بررسی پروژه های نمونه براساس تجربیات واقعی با استفاده از اصول مدیریت پروژه را شامل می شود. عناوین فصول این قسمت از کتاب عبارتند از: یک پروژه معماری/مهندسی برنامه ریزی، برنامه ریزی و زمان بندی یک پروژه ساختمانی، یک واحد صنعتی: برآورد کارکرد پروژه، پروژه توسعه محصول: تعیین رویدادهای مهم. در انتهای کتاب سه پیوست دربرگیرنده دستورالعم های اضافی برای نرم افزار، تشریح تسهیلات گرین فیلد و پیوست سوم رئوس مطالب سمینار مدیریت پروژه از فکر تا بازار ، و واژه نامه ها گنجانده شده است
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای HD 69 .P75 .S68319 1384 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. یادداشت:گنجینه
 8. توصیفگرها:
 9.     مدیریت طرحها
 10. شناسه افزوده: تقی‌زاده مطلق، محمد مترجم