درحال بارگذاري...
 1. معرفی:
 2. توسعه کارآفرینی یکی از نیازهای جدی در اقتصاد ایران است و ترویج فرهنگ آن یک ضرورت جدی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به شمار می رود. کارآفرینی مانند هر امر دیگری ملزومات خاص خودش را دارد. شاید سرمایه یکی از مهم ترین ارکان شروع یک فعالیت اقتصادی باشد، اما قطعا همه آن نیست. دانش و توانایی مدیریت، خلاقیت و شناخت ایده و فرصت، دانش اقتصادی، شناخت اوضاع بازار و نیازهای آن و از همه مهمتر، باور داشتن به اینکه "من می توانم کار جدیدی را شروع کنم" مسائلی هستند که در تولد یک کارآفرین و ایجاد عزم و اراده وی نقش اساسی دارند.
  امروزه کارآفرینی موتور محرک توسعه اقتصادی کشورهایی است که ضرورت این امر را درک کرده اند. برهمین اساس بسیاری از دانشگاه های معتبر دنیا در قالب یک منبع درسی از این کتاب استفاده می کنند. مترجم اول کتاب سال ها از این کتاب در درس مبانی کارآفرینی برای دانشجویان همه رشته های دانشگاه صنعتی شریف استفاده کرده است.
  کتاب در سه قسمت و نه فصل با عناوین: ابعاد کارآفرینی، ایجاد و آغاز به کار فعالیت کارآفرینانه، و تأمین مالی فعالیت کارآفرینانه نوپا تنظیم شده است
 3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی , 1383
 4. ج.: مصور
 5. یادداشت: عنوان اصلی: Entrepreneurship: starting, developing, and managing a new enterprise
 6. یادداشت: واژه نامه
 7. یادداشت: کتابنامه
 8. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای HD 62 .5 .H57719 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 9. کلمات کلیدی:
 10. شرکتهای اقتصادی جدید - مدیریت ؛ کارآفرینی