درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
2484 Viewed
 1. معرفی:
 2. جمعیت جهان همواره در حال رشد است. همچنانکه دانش ما در باره دوران های مختلف تاریخی گسترش می یابد، بشر با مشکلات روزافزون غیر قابل حلی دست به گریبان است.
  تلاش مولف کتاب حاضر برآن است تا تکامل نوع انسان و مساعی او را در زمینه مادی، با توجه به رشد جمعیت و ترقی سطح زندگی از دیدگاهی جهانی بررسی نموده و می کوشد تا از همین دیدگاه جهانی برخی از مشکلات انسانی را مطرح نماید. مشکلاتی چون انفجار جمعیت، تقاضای فرایند برای منابع انرژی، مسئله دانش فنی و نقش آموزش در یک جامعه صنعتی.
  به طور کلی کتاب درشش فصل تدوین شده است. فصل اول: دو انقلاب، فصل دوم: منابع انرژی، فصل سوم: تولید و مصرف، فصل چهارم: زاد و ولد و مرگ و میر، فصل پنجم: چند نفر؟، فصل ششم و آخر کتاب دوران انتقال را بررسی می کند
 3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی , 1356
 4. فروست:موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
 5. 145 ص
 6. یادداشت: کتابنامه
 7. یادداشت: عنوان اصلی: The economic history of world population
 8. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای HC 54 .C52 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 9. کلمات کلیدی:
 10. تاریخ اقتصادی-- 1918- 1950 ؛ تاریخ اقتصادی-- قرن0 2