درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
3780 Viewed
  1. معرفی:
  2. دکتر محمد علی مجتهدی (1376-1287) از برجسته ترین چهره های آموزشی و فرهنگی تاریخ معاصر ایران می باشد. سرگذشت و خاطره ها، خصوصیات اخلاقی و شیوه های مدیریت، تجربه های آموزشی و فرهنگی استاد از تولد و تحصیل تا استادی دانشگاه تهران، مدیریت پرآوازه دبیرستان البرز، بنیانگذار دانشگاه صنعتی آریامهر (شریف کنونی) و ریاست دانشگاه های صنعتی امیرکبیر و شیراز و شهیدبهشتی بعنوان بخشی از تاریخ شفاهی ایران آمده است
  3. ناشر: تهران : نشر کتاب نادر , 1380
  4. 233 ص
  5. یادداشت: کتاب حاضر مصاحبه حبیب لاجوردی یکی از اعضای مرکز مطالعات خاورمیانه، دانشگاه هاروارد با محمدعلی مجتهدی است که در چهارچوب مجموعه ای تحت عنوان "تاریخ شفاهی ایران" صورت گرفته است
  6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای DSR 1486 .M6 .K5 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف نیز موجود است
  7. کلمات کلیدی:
  8. مجتهدی، محمدعلی، 1287-1367 خاطرات ؛ ایران-- تاریخ-- پهلوی، 1320-1357
  9. شماره بازیابی: 5.01.10013