درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
3109 Viewed

وقتیکه مارکسیستها تاریخ می نویسند

شریف واقفی، مجید

  1. شرح مسئولیت:مجید شریف واقفی
  2. محل نشر: تهران    ناشر: جنگل    سال نشر: [1357]   
  3. مشخصات ظاهری: 113 ص
  4. یادداشت: این کتاب در سال 1386 توسط مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه صنعتی شریف به چاپ مجدد رسیده است
  5. خلاصه/چکیده:" تحلیل واقع بینانه تجربه ها، شکست ها و پیروزی های انقلاب جنگل، کودتای 1299، نهضت ملی ایران، جنبش مردم ایران که در حقیقت حلقه هایی از زنجیر به هم پیوسته تاریخ بعد از جنبش مشروطیت ایران است سهم شایسته ای در شکل گیری تجربه ها و شکست ها و پیروزی های تاریخ جنبش مردم ما خواهد داشت همچنان که تحریف و سانسور و یکسونگری و نتیجه گیری های از پیش ساخته و پرداخته و قالبی تاریخ گذشته، تاریخ آینده را از موهبت آموختن از تجربه ها و آیندگان را از درک ویژگی های روند تکاملی تاریخ محروم خواهد ساخت. در این دفتر بر آن خواهیم بود که دیدگاه آقای پروفسور ایوانف درباره انقلاب جنگل را هر چند فشرده و مختصر به محک اسناد و مدارک بازمانده آن روزگار زنیم تا "سیه روی شود هر که در اوغش باشد" طبیعی است که اگر بتوانیم در این راه پر سنگلاخ حتی اگر شده تنها گوشه ای از تاریخ انقلاب جنگل را در خدمت تجربه ای روشن سازیم. اشتیاق و همت و جسارت آن خواهیم یافت که به فراگیری درس های ضروری از تاریخ سه مرحله دیگر نیز اقدام نماییم." -- (برگرفته از یادداشت کتاب)
  6. یادداشت:نسخه ای از این کتاب نیز با شماره راهنمای DS 315 .S467 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف نیز موجود است
  7. یادداشت:گنجینه
  8. توصیفگرها:
  9.     ایران-- تاریخ-- انقلاب مشروطه