درحال بارگذاري...
 1. معرفی:
 2. کتاب شامل مقالات شمس تبریزی است؛ همچنانکه از نام آن نیز مشهود است. اما علاوه بر مقالات ایشان، مصصح پیشگفتار جامعی بر این کتاب نوشته است که عمده مطالب آن مربوط به زندگی شمس و برشمردن نسخه هایی که مقالات براساس آنها تهیه شده است. کتاب شامل تعلیقاتی مفصلی است که با ارجاع به متن نکاتی در آن باب وجود دارد. کتاب فهرست های متعددی همچون فهرست الفبایی آیات قرآن، فهرست احادیث و کلمات بزرگان به زبان عربی، فهرست نامها، فهرست الفبایی اشعار و فهرست موضوعی را شامل می شود.
  مطالب این کتاب شامل موارد ذیل می باشد:
  اطلاعاتی از زندگانی و شخصیت شمس، داوری های شمس درباره مولانا و روابط آن دو، یادی از بزرگان زمان، تعالیم و معتقدات شمس، قصه های شمس
 3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی , 1356
 4. فروست:موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
 5. 457 ص
 6. کلمات کلیدی:
 7. عرفان ؛ تصوف ؛ نثر فارسی-- قرن 7