درحال بارگذاري...
جستجو برای: فناوری-های-نوین
0.008 ثانیه
مجموع 1 مورد

    فناورد

    فناورد؛ دو فصلنامه فناوری های نوین فناورد؛ نشریه فناوری های نوین
    نشریه «فنــاورد» با در نظر برگرفتن تمــامی جوانب نــوآوری در حیطه هــای مختلف فناوری، از شــکل گیری ایده ذهنی تا بهره وری وســیع کاربردی پا به عرصه وجود نهاد. این نشریه از ســوی معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف منتشر می شود و هدف...